En mänsklig superkraft och fördjupande lärande

En mänsklig superkraft och fördjupande lärande

Deep learning eller fördjupande lärande är ett begrepp som har fått en ny innebörd genom utvecklingen av artificiell intelligens och dess förmåga att förbättra sina kunskaper och färdigheter. Mängder av data är det som matar dess digitala hjärna.

Men deep learning eller fördjupande lärande är också en mänsklig aktivitet där den grundläggande skillnaden är att dess källa är berättelser och berättande. Ren data är vanligtvis bara ett tillägg i form av tabeller och diagram om det alls existerar. Dessutom kan berättande distribueras i många former som muntligt tal och kurser, men för djupinlärning är boken det bäst anpassade formatet för den mänskliga hjärnan.

En mänsklig superkraft

En mänsklig superkraft och fördjupande lärande

Att berätta är, som historikern och filosofen Yuval Noah Harari förklarar, en mänsklig superkraft. Detta är både för berättaren och läsaren. Eftersom det inte bara ger mycket data i form av ord, utan ett medvetande för att bilda orsakssamband, är en av få saker som artificiell intelligens inte har kunnat replikera. För att använda författaren Cassandra Clares ord i boken Clockwork Angel:

“Man måste alltid vara försiktig med böcker,” sa Tessa, “och vad som finns inuti dem, för ord har kraften att förändra oss.”

Eller Stephen Kings ord i On Writing: A Memoir of the Craft:

“Böcker är en unik bärbar magi.”

Detta beror på att orden i en bra bok är en utforskande resa som engagerar sinnet på ett mycket djupare sätt än något annat format. Vad data gör för AI och maskininlärning, gör böcker för de mänskliga sinnena. Sedan, för att återigen använda Stephen Kings ord:

“Bra böcker ger inte upp alla sina hemligheter på en gång.”

Det betyder att du kan snubbla på varje sida, avsnitt och kapitel i boken, bygga mening och förståelse, utifrån dina egna erfarenheter och kunskaper, och sedan återvända för att hitta ännu mer eller omvärdera dina första intryck.

En boks superkraft

En boks superkraft

Som sagts ovan, är en bra bok en utforskande resa där du kan gå fram och tillbaka mellan sidorna, avsnitten och kapitlen. Den grundläggande layouten är fast medan innehållet leker med sinnet i denna välkända struktur. I denna mening skapar en bok scenen för undersökningar och aktiverar läsaren att göra förutsägelser.

Eftersom dess syfte inte är som en kurs (online eller “fysisk”) med dess steg-för-steg-strategi för att få kunskap eller färdigheter. Ett liknande tillvägagångssätt som industrisamhällets löpande band, med en färdig “produkt” i slutändan, ofta i form av någon form av certifikat. I den meningen föddes kurskonceptet i industriåldern och fungerar enligt dessa förutsättningar.

En boks syfte är inte heller som ett bra datorspel där handling och färdigheter ofta avgör resultatet för användaren.

Syftet med en bra bok är fördjupning. Där berättande är drivkraften som får innehållet att flöda, engagera och leka med ditt sinne. För att sätta orsakssamband i perspektiv för att skapa förståelse. Eftersom Gutenbergs tryckpress på 1400-talet inte uppfann boken, utan gjorde det möjligt att masstillverka den; boken har sitt ursprung från äldre tider. Medan klassisk humanistisk utbildning har sitt ursprung hos antikens filosofer som Perikles, Aristoteles, Platon, Protagoras, Isokrates och Sokrates.

Detta människocentrerade perspektiv måste vi nu återuppfinna när framstegen för autonom generativ artificiell intelligens genererar en ny livsform till jorden. Där det humanistiska medvetandet i böcker skulle kunna få människor att behålla sitt försprång i utvecklingen. Men tänk om vi kunde ge boken ännu mer kraft?

Gör boken till en än mer fördjupande upplevelse

Tekniken har revolutionerat vårt sätt att berätta historier. Det har öppnat en värld av möjligheter för interaktiva berättarupplevelser som kan engagera och fängsla publiken på sätt som traditionella berättarmetoder inte kan. Med interaktiva funktioner för att ge och rikta fokus på de viktigaste delarna av boken för att förbättra förståelsen, eller simulera orsakssamband, testa läsarens beslutsförmåga genom att låta henne kliva in i berättelsen och mycket mer. Den interaktiva boken gör formatet ännu mer aktiverande, men ändå med den fördjupande upplevelsen.

Här är några tips om hur du kan använda teknik för att skapa interaktiva berättarupplevelser som får din publik att vilja ha mer.

Bli en gränslös Augmented Storyteller – berättelser med läsaren som aktiv deltagare

Humanistiska pedagogiska metoder i den digitala tidsåldern

Författad av
LarsGöran Boström©

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *