Storyteller on eLearningworld

Storyteller on eLearningworld

Integrated Storytelling in Interactive Books

~

Storyteller on eLearningworld (SOE) är ett lättillgängligt makerspace för att utveckla, publicera, sälja och dela nästa generations eböcker. I dessa kan integreras mängder med interaktiva funktioner som bl a gamification och inom kort även augmented reality.

Syftet med formatet är att genom interaktivitet förstärka berättelser i bokens form för att öka motivation, inspiriration liksom effektivisera lärandet. Det blir således en förstärkt upplevelse av bokens tidlösa kraft.

~


INTERAKTIVA BÖCKER FORMAT

PROGRESSIVE INTERAQTIVE BOOK

PROGRESSIVE INTERAQTIVE BOOK

Att använda Off- och Online för

PCs med Windows 10, PCs with Linux, MacBooks och Chromebooks liksom Android devices, iPhone och iPad

Nedladdningsbara interaktiva böckerNedladdningsbara interaktiva böcker

 

 

 

 

 

NATIVE INTERAQTIVE BOOK

Offline

Android devices, iPhone and iPad

interaktiva böcker online

INTERAQTIVE BOOK ONLINE

Fungerar med de flesta moderna webbläsare som Firefox, Opera, Chrome, Edge och Safari


Samples of Interactive Books (no login required)

Interactive book designOliver Twist by Charles Dickens - interactive book


Tre versioner av SOE för Integrerad Storytelling i interaktiva böcker

SOE PublishingLab
PublishingLab är SOE anpassat för förlag och utbildningsföretag där de själva kan utveckla interaktiva böcker och interaktivisera sin befintliga produktion.
Storyteller On Demand – Vi gör Din Bok INTERAKTIV
On Demand är en tjänst där vi via SOE producerar interaktiva böcker enligt kundens önskemål, alltifrån manuskript till publicerbar interaktiv bok, till att anpassa en befintlig bok till interaktivt format.
SOE för att utveckla interaQtive books
MakeIT är en anpassad version av SOE där författare, mindre företag och andra organisationer kan utveckla interaktiva böcker. Lanseras i slutet av 2019.

 

 

 


“The history of storytelling isn’t one of simply entertaining the masses but of also advising, instructing, challenging the status quo.” Therese Fowler

Ja, och med interaktiva funktioner kan du förstärka din berättelse och engagera fler genom olika former av interaktivitet eftersom det ger fler dimensioner till berättelsen.

“Things worth telling – takes time.” Nicholas Denmore

Ja, och i denna anda är bokformatet överlägset andra både nya och traditionella format.

“A special effect without a story is a pretty boring thing.” George Lucas

Storyn (innehållet) är även fortsättningsvis själva drivkraften utifrån vilken intresse, engagemang och förändring utgår ifrån.

 

Mycket välkomna till vårt makerspace för integrerad storytelling i interaktiva böcker!