SOE PublishingLab

SOE PublishingLab

SOE PublishingLab

SOE PublishingLab

Erbjuder den huvudsakliga flexibla lösningen
för livslångt lärande: Interaktiva böcker

~

SOE PublishingLab är ett lättillgängligt makerspace för att utveckla, publicera, sälja och dela nästa generations eböcker. I dessa kan integreras mängder med interaktiva funktioner som bl a gamification och augmented reality. Interaktiva böcker är särskilt väl rustade för facklitteratur och edubooks, liksom för barn- och tonårsböcker, med andra ord fungerar de som en viktig del av dagens och framtidens livslånga lärande.

Syftet med formatet är att genom interaktivitet förstärka berättelser i bokens form för att öka motivation, inspiriration liksom effektivisera lärandet. Det blir således en förstärkt upplevelse av bokens tidlösa kraft.

Förbättrad med interaktiva funktioner, gamification och Augmented Reality

~


INTERAKTIVA BÖCKER FORMAT

PROGRESSIVE INTERAQTIVE BOOK

PROGRESSIVE INTERAQTIVE BOOK

Att använda Off- och Online för

PCs med Windows 10, PCs with Linux, MacBooks och Chromebooks liksom Android devices, iPhone och iPad

Nedladdningsbara interaktiva böckerNedladdningsbara interaktiva böcker

 

 

 

 

 

NATIVE INTERAQTIVE BOOK

Offline

Android devices, iPhone and iPad

interaktiva böcker online

INTERAQTIVE BOOK ONLINE

Fungerar med de flesta moderna webbläsare som Firefox, Opera, Chrome, Edge och Safari


Interactive Books (no login required)

Learning Design in Practice – How to use digital toolsOliver Twist IN>D:Valley and 360 degrees comics

 

 

 

SOE för Integrerad Storytelling i interaktiva böcker

Berättande i interaktiva böcker
PublishingLab är SOE anpassat för förlag och utbildningsföretag där de själva kan utveckla interaktiva böcker och interaktivisera sin befintliga produktion.
Storyteller On Demand – Vi gör Din Bok INTERAKTIV
On Demand är en tjänst där vi via SOE producerar interaktiva böcker enligt kundens önskemål, alltifrån manuskript till publicerbar interaktiv bok, till att anpassa en befintlig bok till interaktivt format.

 

 

 


Böcker från B-InteraQtive Publishing

En fransman i Stockholm

Learning Design in Practice for EverybodyEn sommar i smålandgränsfararereseskildring från europaLars Johan Hierta

 

“The history of storytelling isn’t one of simply entertaining the masses but of also advising, instructing, challenging the status quo.” Therese Fowler

Ja, och med interaktiva funktioner kan du förstärka din berättelse och engagera fler genom olika former av interaktivitet eftersom det ger fler dimensioner till berättelsen.

“Things worth telling – takes time.” Nicholas Denmore

Ja, och i denna anda är bokformatet överlägset andra både nya och traditionella format.

“A special effect without a story is a pretty boring thing.” George Lucas

Storyn (innehållet) är även fortsättningsvis själva drivkraften utifrån vilken intresse, engagemang och förändring utgår ifrån.

 

Mycket välkomna till vårt makerspace för integrerat berättande i interaktiva böcker!