SOE PublishingLab

Investerarrelationer

INVESTERA I EVOLUTIONEN SOM ÄR PÅ VÄG ATT BLI EN REVOLUTION

Bli en del av vår resa med att uppgradera boken till det digitala samhällets förutsättningar!

 

vad det löser

InvesterarrelationerDJUPLÄRANDE och FÖRSTÅELSE istället för snapshot-lärande

AKTIVERANDE INKLUDERANDE BERÄTTANDE istället för passivt tittande

LÄS, LYSSNA, SKAPA, UTFÖR, GÅ DIN EGEN VÄG inom de välkända omslagen till en bok

ANPASSAT LÄRANDE och BERÄTTANDE för MÄNSKLIGT

MEDVETANDE av ett MÄNSKLIGT MEDVETANDE med hjälp av interaktiva funktioner!

lösning

SOE PUBLISHINGLAB löser dessa problem genom att utnyttja den senaste tekniska utvecklingen inom omslagen till en bok. Du kan LÄTT SKAPA INTERAKTIVA BÖCKER inklusive förenklad distribution av interaktiva böcker att använda on- och offline utan någon form av e-läsare eller annat verktyg.

resultat och vision

INTERAKTIVA BÖCKER har stor potential att bli den främsta källan till livslångt lärande, både formellt och informellt. Samtidigt som berättandet blir en ännu mer uppslukande upplevelse med interaktivitet men samtidigt med bokens syfte och välkända struktur med sidor och kapitel.

marknad

SNABBVÄXANDE MARKNAD där den globala bokmarknaden är värd över 100 miljarder euro och kommer att växa med 5 % per år under de kommande åren, enligt Techavio. Medan den interaktiva bokmarknaden är ett litet men ett snabbt växande segment av den totala bokmarknaden med en förväntad tillväxttakt på 24 % per år från 2022 till 2026.

Lär dig mer om vår mission

Lär dig mer om möjligheterna med interaktiva böcker

Läs mer om våra erbjudanden till kunder

Läs mer om vårt dotterbolag B-InteraQtive Publishing

 
INVESTERARRELATIONER:
Kontakta gärna för mer information t.ex. prospekt, affärsplan etc.