Vår mission att erbjuda integrerad storytelling i bokens tidlösa grundformat

UPPDATERAD VERSION AV VIDEOPRESENTATIONEN! Vår mission är att erbjuda verktyg för nästa generations eböcker med interaktiva funktioner för att öka motivation och engagemang hos användaren/ läsaren. Syftet med interaQtive books är att de ska vara källa för  inspiration, instruktion och lärande. Där läsaren hela tiden sätts i centrum för berättelsen…