Vår mission är att erbjuda verktyg för nästa generations eböcker

Vår mission är att erbjuda verktyg för nästa generations eböcker med interaktiva funktioner för att öka motivation och engagemang hos användaren/ läsaren. Syftet med interaQtive books är att de ska vara källa för lärande och inspiration. Där läsaren hela tiden sätts i centrum för berättelsen och innehållet.

About Market

Klicka för mer information om Storyteller On Demand

Klicka här för mer information om Storyteller MakeIT and Learning LAB

Klicka för mer information om boken Learning Design in Practice for Everybody

Comments are closed.