Onlinekurser och interaktiva böcker – två olika lärverktyg

Onlinekurser och interaktiva böcker är två olika typer av lärverktyg som kan användas för att få kunskap och färdigheter. Onlinekurser erbjuds vanligtvis via en onlineplattform, till exempel en webbplats eller app, och involverar en serie föreläsningar, aktiviteter och test. Interaktiva böcker, å andra sidan, är digitala versioner av traditionella böcker…