En mänsklig superkraft och fördjupande lärande

Deep learning eller fördjupande lärande är ett begrepp som har fått en ny innebörd genom utvecklingen av artificiell intelligens och dess förmåga att förbättra sina kunskaper och färdigheter. Mängder av data är det som matar dess digitala hjärna. Men deep learning eller fördjupande lärande är också en mänsklig aktivitet där…